Сертификати

Въз основа на нормативните изисквания, размерите на мебелите са изчислени в съответствие с височината на учениците от различни възрасти, което осигурява възможността всички възпитаници да ползват чин и стол съизмерими с тяхната височина. По този начин се гарантира правилният им седеж и се предпазват от мускулно- скелетни деформации.